Deze webwinkel geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze webwinkel is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de webwinkel te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Bram Horeca is het niet toegestaan deze webwinkel op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze webwinkel te framen.
 
Beeld- en woordmerken
Alle beeld- en woordmerken op deze webwinkel zijn eigendom van Bram Horeca, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Bram Horeca is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.
 
Informatie op de webwinkel
Deze webwinkel is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten.